Сојеничари

Сојенице:

  • 2  у власништву удружења
  • 84 у приватном власништву

Сплавови:

  • 207 сплавова у приватном власништву

Погледати стату за правила понашања и информације