Управа

Сви власници сојеница (84) и сплавова (207) су чланови скупштине.

Органи скупштине:

Јаков Кочишевић (Председник – иконокосни орган)

Ратко Диздаревић (Секретар, благајник)

 • Управни одбор:
  • Добривоје Танасијевић (Председник УО)
  • Наташа Францисти
  • Александар Петровић
  • Горан Турудић (Финансије)
  • Саша Миљић
 • Надзорни одбор
  • Љубиша Јовановић (Председник)
  • Драган Вукосављевић
  • Александра Александровић
 • Савет за молбе и приговоре
  • Др Војислав Жижић (Председник)
  • Нада Вадаскин (Адвокат)
  • Стефан Чубуровић
  • Жугић Миодраг (Адвокат)
  • Томислав Благојевић (Грађевински инжињер)
 • Секција за екологију
  • Велибор Димитријевић (Председник)
  • Иванка Диздаревић (Еколог)
  • Миодраг Митић
 • Превоз
  • Саша Миљић
 • Грађевина
  • Александар Петровић